• Ansattes opplevelse av kultursensitivitet i barnevernet 

      Helle, Elin Endresen (Master thesis, 2018)
      Dette er en kvalitativ studie om kultursensitivitet i en barnevern kontekst. Problemstilling for studien har vært: Hvordan opplever ansatte kultursensitivitet i det kommunale barnevern? For å svare på min problemstilling ...