Show simple item record

dc.contributor.authorVesterfjell, Silje Wik
dc.date.accessioned2010-09-07T07:26:52Z
dc.date.available2010-09-07T07:26:52Z
dc.date.issued2010-09-07T07:26:52Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/98036
dc.description.abstractForskning konkluderer med at det offentlige ikke vil kunne møte samfunnets fremtidige omsorgsbehov uten støtte fra privat og frivillig sektor. Det rettes særlig søkelys mot den økende andel eldre som medfører at det vil bli flere syke med behov for omsorg. Dette er et behov blant annet diakonien må forsøke å møte, da diakoni handler om å gi et tilbud der få eller ingen bryr seg. Med dette som utgangspunkt fokuseres det i denne oppgaven på frivillig besøkstjeneste til alvorlig syke. Å bruke frivillige i omsorgen for alvorlig syke er utbredt i mange land, men enda relativt lite utbredt i Norge, selv om tilbudet er økende. Først behandles frivillighet og motiver for å gjøre en frivillig innsats generelt. Deretter fokuseres det på besøkstjeneste til alvorlig syke som er et eksempel på en spesialisert frivillighet. Besøkstjeneste til alvorlig syke krever at de frivillige får god opplæring og oppfølging. Det er gjort en undersøkelse blant frivillige og koordinatorer i tre ulike organisasjoner som tilbyr denne tjenesten. Gjennom intervju og spørreskjema med frivillige fokuseres det på deres motivasjon for tjenesten og hvilke tanker de har om å være i en slik tjeneste. Tema for undersøkelsen har vært hva de får, hva de har behov for og hva som eventuelt mangler av opplæring og oppfølging. I forhold til koordinatorene har fokus vært hva de tenker om å bruke frivillige i en slik tjeneste, hva de tror gjør en person egnet og ikke minst hva de gir av opplæring og oppfølging. Oppgaven gir kunnskap om hva som er viktig å legge vekt på i en besøkstjeneste for alvorlig syke og legger grunnlag for et eventuelt videre arbeid med frivillige.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectdiakonien_US
dc.subjectstudentarbeideren_US
dc.subjectbesøkstjenesteen_US
dc.subjectfrivilligeen_US
dc.subjectFransiskushjelpenen_US
dc.subjectsykeen_US
dc.titleFår jeg komme på besøk til deg? Hvordan legge til rette for opplæring og oppfølging av frivillige i en besøkstjeneste til alvorlig syke? En kvalitativ studie med utgangspunkt i Fransiskushjelpen.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber91 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record