• Fysisk aktivitet i arbeidstiden 

      Gilje-Sørnes, Trine Lambersøy; Haugsengen, Glenn; Youshanloo, Shabnam; Åsebø, Kariane Haugen (Bachelor thesis, 2015-02-20)