• Forebygging av delirium 

      Thomsen, Renate Marie (Bachelor thesis, 2018)
      Eldre pasienter i sykehjem er skjøre og lider som regel av flere ulike diagnoser og tilstander, hvilket som gjør dem sårbare i forbindelse med å utvikle forvirringstilstanden delirium. Forsking og geriatrisk faglitteratur ...