• AHLR og simuleringstrening 

      Thomas, Maja (Student paper, others, 2020)
      Innledning: I akutte situasjoner er andel uønskede hendelser i forbindelse med medisinske feil rapport til å være dobbelt så høy som ellers i pasientsituasjoner. De fleste uønskede hendelsene skjer som følge av menneskelig ...