• Eldre og sepsis 

      Taule, Lise Brandvik (Student paper, others, 2018)
      Hensikten med oppgaven er å øke egen kunnskap om eldre og sepsis, og finne ut om kartleggingsverktøyene vi bruker på vår legevakt, har svakheter i forhold til den eldre pasienten. Problemstilling: Hvordan fange opp den ...