• Munnstell i palliativ pleie, for helse og velvære 

      Rasmussen, Mette (Student paper, others, 2016)
      De senere årene har det blitt et stort behov for økt kompetanse innen palliativ sykepleie i kommunehelsetjenesten. Etter at samhandlingsreformen trådte i kraft er dette noe jeg som sykepleier i hjemmesykepleien også har ...