• Unge kreftpasienters psykososiale behov 

      Opdal, Ragnhild Elise (Bachelor thesis, 2014-12-22)
      I 2011 ble 457 nye tilfeller av leukemi registrert blant kvinner i Norge (Kreftregisteret, 2013a). Jeg har stilt meg undrende til hva unge voksne i alderen 20-25 år synes er viktig for dem dersom de får stilt diagnosen ...