• Å skjule seg fra den andres blikk 

      Marøy, Mariel (Bachelor thesis, 2017)
      De psykiske lidelsene er mange, og symptombildene likeså. I denne oppgaven tar jeg for meg ett fenomen ved psykiske lidelser som lenge har vært mørklagt. Skammen ønsker å skjule seg fra den andres blikk, men vi skal ikke ...