• «Er det fortsatt rom for omsorg?» 

      Mandujano, Maria Vårvik (Bachelor thesis, 2018)
      Problemformulering: Hvordan kan sykepleierens opplevelse av moralsk stress reduseres, slik at sykepleieren kan ivareta seg selv, sine etiske verdier og den helhetlige pasientomsorgen?» Metode: Oppgaven er et litteraturstudie, ...