• Sykepleie til pasienter med kreft i palliativ fase 

      Kesminaite, Lina (Bachelor thesis, 2019)
      Etter samhandlingsreformen ble kommunene pålagt å ta et større ansvar for eldre og døende. Pasienter med uhelbredelig kreft tilbringer mye tid hjemme og de trenger profesjonell pleie og omsorg. Denne oppgaven er en ...