• Når speilbildet blir endret: utfordringer ved mastektomi 

      Kartveit, Pia (Bachelor thesis, 2015-06)
      I denne oppgaven har jeg sett på hvordan kvinners kroppsbilde vil bli endret ved mastektomi, og hvilke påvirkning dette har for kvinnen. Jeg har også leitet etter faktorer som kan gi brystkreftpasientene en opplevelse av ...