• Fullføre livet fremfor å avslutte det. 

      Kallåk, Synne Amalie Lund (Bachelor thesis, 2016)
      Oppgaven diskuterer sykepleiers møte med palliative pasienter med uhelbredelig kreft. Som sykepleier i palliativ enhet møter man pasienter som har fått beskjed om at sykdommen ikke er kurabel, og jeg ønsker å undersøke hva ...