• Alt som kan gjøres, skal gjøres 

      Jenssen, Jeanett (Bachelor thesis, 2016)
      Denne bacheloroppgaven omhandler hvilke sykepleiefaglige og etiske problemstillinger som oppstår i møte med en pasient som ønsker aktiv dødshjelp, og hvordan man som sykepleier kan møte denne pasienten på en god og forsvarlig ...