• Omsorgsteknologi - langt mer enn bare metall 

      Jensen, Ingvild Johanne Eide (Student paper, others, 2014-05-30)
      Bakgrunn: I dag har om lag 70 000 personer i Norge en demensdiagnose. 35 000 av de bor i egne hjem. Det totale antallet personer som får en demens vil mest sannsynlig øke i takt med de demografiske endringene vi ser i vårt ...