• Eldre med delirium 

      Jansen, Birgitte Lunde (Student paper, others, 2016-08-26)
      I denne prosjektplanen har jeg ønsket å belyse hvordan vi som sykepleiere på legevakt står rustet til å møte den økende andelen eldre i samfunnet på. Jeg har tatt for meg tilstanden akutt delirium. Jeg har benyttet egne ...