• Respekt og verdighet i møte med mennesker som er rusmiddelavhengige 

      Indrearne, Dorthea Malene (Bachelor thesis, 2014-12-22)
      Det er problematisk at rusmiddelavhengige opplever at de blir stigmatisert og behandlet som mindreverdige mennesker. Dette gjelder dessverre også i møte med helsevesenet. Forskning viser at kunnskap om rus og rusmidler ...