• Sykepleiers bidrag til trygge overføringer fra sykehus 

      Gravdal, Åshild (Bachelor thesis, 2020)
      Eldre pasienter som skrives ut fra sykehus til hjemmet er en kjent situasjon for sykepleiere. Samhandlingsreformen har i Norge lagt press for å oppnå kortere liggetid på sykehus, som gjør at mange pasienter skrives ut på ...