• Betydning av familiearbeid for pasienter med schizofreni 

      Glesnes, Marthe (Bachelor thesis, 2014-06-03)
      Det psykososiale miljøet rundt mennesker som lider av schizofreni kan ha stor betydning for pasientens sykdomsforløp. Pårørende kan igjennom psykoedukativt familiearbeid være en ressurs i pasientens hverdag og bidra til ...