• Livshjelp til det sviktende hjertet -et fagutviklingsprosjekt 

      Gjeitsund, Cathrine (Student paper, others, 2015-12-09)
      Hjertesvikt er en vanlig, livsbegrensende sykdom med økende utbredelse, særlig blant den voksende, eldre delen av befolkningen. På Hjerteavdelingen på Haukeland Universitetssykehus, finnes pasienter med alvorlig hjertesvikt ...