• Simulering som metode; med fokus på teamarbeid når det haster 

      Gjøsund, Cathrine (Student paper, others, 2018)
      Kjerneverdiene i det kliniske arbeidet er pasientsikkerhet og kvalitet. Dette er en stadig større utfordring i helsevesenet. Simuleringstrening med fokus på teamarbeid kan gi helsepersonell kunnskap og handlingskompetanse ...