• Brystkreft og mestring 

      Gangdal, Else Marie (Student paper, others, 2014-05-30)
      Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner i Norge. Overlevelsen er høy blant disse pasientene, noe som fører til at det til en hver tid lever mange som har eller er blitt frisk av denne sykdommen. Det er ...