• Demensomsorg ved akutt sjukdom 

      Drabløs, Pernille (Bachelor thesis, 2018)
      Denne litteraturstudien vil ta føre seg fag- og forskingslitteratur. I lys av Henderson sin sjukepleieteori vil valt litteratur drøftast og tolkast for å svare på problemstillinga «Korleis kan sjukepleiar ivareta pasientar ...