• Oppfølging av unge kreftoverlevere 

      Dokken, Linda Kvigne (Student paper, others, 2017)
      Hensikten med denne oppgaven er å belyse hvilke psykososiale utfordringer unge kreftoverlevere står ovenfor, og hvilke behov de har i etterkant av kreftbehandlingen. Målet er å undersøke hvilken oppfølging de kan ha nytte ...