• Barn av psykisk syke. Behov og utfordringer 

      Oredalen, Marte; Helleren, Frode; Johannessen, Anne-Torill; Christensen, Elisabeth (Bachelor thesis, 2018)
      Rapport på vegne av Norsk folkehelseinstitutt avdekker at omkring 260 000 barn i Norge lever med minst én forelder med alvorlig psykisk lidelse. I familier hvor en eller begge foreldre lider av alvorlig psykisk lidelse, ...