• Vi skal gjøre vårt beste - sammen. 

      Aase, Ida (Bachelor thesis, 2016)
      Oppgaven belyser hvordan sykepleieren kan bidra til å fremme mestring hos en pasient med nydiagnostisert brystkreft. Besvarelsen stiller seg i et humanvitenskapelig perspektiv, hvor utgangspunktet for kunnskap er kvalitativ ...