Show simple item record

dc.contributor.authorSteinseide, Evy Gangstø
dc.date.accessioned2013-10-03T14:09:40Z
dc.date.available2013-10-03T14:09:40Z
dc.date.issued2013-10-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/95937
dc.descriptionFordypningsoppgave i Tverrfaglig vidareutdanning i palliativ omsorg – 60 studiepoeng. 2013.no_NO
dc.description.abstractLitteraturstudie som tar for seg hvordan en skal innføre Liverpool Care Pathway i sykehjem på en god måte. Sykepleierne har ofte dårlig kunnskap om den terminale fasen, og Liverpool Care Pathway er ett redskap som skal være med på å gi pasientene best mulig terminal fase. Ved å bruke Liverpool Care Pathway sørger en for at alle aspekter av pasienten blir tatt hånd om, både fysisk, psykisk, sosialt og det spirituelle. Litteraturstudien vil støtte seg på hospice filosofien til Cicerly Saunders, og sykepleieteoretikeren Virginia Henderson, som sier mye om hva sykepleie er. Sentrale føringer innenfor palliasjon vil også bli tatt hensyn til, ved at jeg vil inkludere nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Litteratur er funnet i anerkjente databaser, og jeg har inkludert 4 artikler som omhandler innføring, og bruk av Liverpool Care Pathway. For å kunne introdusere Liverpool Care Pathway på en god måte, må en sørge for at ulike forutsetninger er tilstede. Det viser seg at opplæring er ett av de sentrale punktene for en god innføring. Ved å ha god opplæring, sørger en for at pleierne føler seg tryggere i møte med den palliative pasienten, og i bruk av tiltaksplanen. Videre bør en ha godt samarbeid mellom yrkesgruppene, og mye avhenger av at ledelsen er positiv til innføringen. Kommunikasjonen mellom leger og sykepleiere er viktig, og en blir nødt til å tenke i forkant, med både HLR status, og medisinering. Ved å innføre tiltaksplanen på en god måte kan en skape bedre symptomlindring, og det viser seg at dokumentasjonen blir bedre ved innføring, noe som videre frigjør tid. Det kan være nyttig med tid til refleksjon når en bruker Liverpool Care Pathway. Litteraturstudiet viser at bruk av Liverpool Care Pathway kan være nyttig i den terminale fasen, og kan være med på å integrere den palliative tenkningen i sykehjem.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectterminale pasienterno_NO
dc.subjectLiverpool Care Pathwayno_NO
dc.subjectpalliativ omsorgno_NO
dc.subjectsykehjemno_NO
dc.subjecttverrfaglig samarbeidno_NO
dc.titleInnføring av Liverpool Care Pathway i sykehjemno_NO
dc.title.alternativeIntroducing Liverpool Care Pathway in nursing homesno_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.source.pagenumber27 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record