Show simple item record

dc.contributor.authorViddal, Randi
dc.date.accessioned2013-10-03T13:41:44Z
dc.date.available2013-10-03T13:41:44Z
dc.date.issued2013-10-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/95931
dc.descriptionFordypningsoppgave i Tverrfaglig vidareutdanning i palliativ omsorg – 60 studiepoeng. 2013.no_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Som sjukepleiar opplever eg at kommunikasjon med pårørande til pasientar i terminal fase kan vere utfordrande. Det er ikkje uvanleg at det oppstår misforståingar og konfliktar. Mange av desse trur eg kunna ha vore unngått dersom vi hadde fått til ein meir open og direkte kommunikasjon mellom sjukepleiarar og pårørande. Når eg gjennom vidareutdanninga mi i palliativ omsorg blei kjent med tiltaksplanen Liverpool Care Pathway satt eg igjen med følelsen av at denne kanskje kunne hjelpe med å forbetre kommunikasjonen. Hensikt med denne oppgåva er å finne ut om sjukepleiarar opplever at kommunikasjonen med pårørarande blir betre ved bruk av Liverpool Care Pathway. Og via desse funna bidra med auka kunnskap og ei større forståing av Liverpool Care Pathway sin effekt i praksis. Problemstilling: Kan bruk av Liverpool Care Pathway bidra til ein betre kommunikasjon mellom sjukepleiarar og pårørande? Metode: I denne fordjupningsoppgåva har det blitt brukt litteraturstudie som metode. Litteraturen er henta i frå pensum, andre fagbøker og nyare forsking. Eg har tatt med fire forskingsartiklar (tre kvalitative og en kvantitativ), og en fagartikkel. Søkeorda eg nytta var: Liverpool Care Pathway, relatives, family, nurse/nurses/nursing, communication og experience. Teori og drøfting : Teori omhandlande Liverpool Care Pathway, pårørande, kommunikasjon, og kommunikasjonsutfordringar i terminal omsorg blir drøfta opp i mot forsking og eigne erfaringar. Konklusjon: Sjukepleiarane opplever hovudsakelig at Liverpool Care Pathway bidreg med ein positiv effekt på kommunikasjon med pårørande. Den bidreg til dømes med betre samarbeid mellom helsepersonalet, at sjukepleiarane føler seg tryggare på seg sjølv i møte med pårørande, og ein plattform å starte samtalar med. Men det blei og oppdaga at god kommunikasjonskompetanse og opplæring i bruk av Liverpool Care Pathway er essensielt for at den skal fungere i praksis. Liverpool Care Pathway er kun så god som dei som brukar den.no_NO
dc.languagenob
dc.subjectpårørendeno_NO
dc.subjectterminale pasienterno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjectLiverpool Care Pathwayno_NO
dc.subjectpalliativ omsorgno_NO
dc.titleKan bruk av Liverpool Care Pathway bidra til ein betre kommunikasjon mellom sjukepleiarar og pårørande?no_NO
dc.title.alternativeCan the use of Liverpool Care Pathway contribute to a better communication between nurses and relatives?no_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.source.pagenumber37 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record