Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEspelid, Hilde Nese Nordahl
dc.date.accessioned2013-10-11T08:06:50Z
dc.date.available2013-10-11T08:06:50Z
dc.date.issued2013-10-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/95922
dc.descriptionFordypningsoppgave i Legevaktsykepleie – 60 studiepoeng. 2013.no_NO
dc.description.abstractI et nasjonalt skaderegister utført fra 1985-2003 viste at ca. 10 % av Norges befolkning ble behandlet for brannskader. Små barn er den aldersgruppen som er mest utsatt (Ytterstad, 2011). Det og hjelpe et barn som er skadet gir sykepleier flere utfordringer. Vi må ikke glemme at barnet trenger mer en å få utført prosedyrer og behandling. I denne oppgaven er formålet å få økt kunnskap i hvordan sykepleier kan skape tillit hos barn med brannskade i møte med legevakt. Hvordan sykepleier kan bidra til at barnet opplever situasjonen og møte så godt som mulig. Oppgaven er basert på litteraturstudiet hvor forskning og ulike artikler er benyttet. Den tar utgangspunkt i en tenkt case. Teoridelen starter med forekomst og brannskade hos barn. Videre barns (2-7 år) utvikling og kommunikasjon. Brannskade er en svært smertefull opplevelse. Sykepleier har yrkesetisk og fundamental plikt til å lindre lidelse. I drøftingsdelen blir disse ulike teorier drøftet opp mot sykepleieutøvelse i praksis. Kommunikasjon og kontaktskaping mellom sykepleier og barnet er avgjørende for å skape tillit. Kommunikasjon med barn krever innsikt og kunnskap om barnets utvikling. Bli sett, forstått og ivaretatt på en god og omsorgsfull måte vil ha stor betydning for barnets opplevelse i møte med helsevesenet. Mineno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectbrannskaderno_NO
dc.subjectbarnno_NO
dc.subjectsmerterno_NO
dc.subjectsmertelindringno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjectlegevaktno_NO
dc.titleSer du bare skaden eller hele lille meg?no_NO
dc.title.alternativeDo you only see the damage, or whole little me?no_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.source.pagenumber22 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel