Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSvarstad, Jannike
dc.date.accessioned2013-06-14T08:06:50Z
dc.date.available2013-06-14T08:06:50Z
dc.date.issued2013-06-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/93172
dc.descriptionFordypningsoppgave i aldring og eldreomsorg 2013no_NO
dc.description.abstractI Noreg døyr om lag 40 prosent av eldre pasientar i sjukeheim. Mange av pasientane som kjem på sjukeheim er svært dårlige, og dette stiller store krav til helsepersonell som skal ta hand om dei eldre. På bakgrunn av dette er det viktig med god og oppdatert kunnskap. Hensikta med oppgåva er og gje ein oversikt over korleis ein på best mogeleg måte kan gje god symptomlindring til kreftpasientar i terminal fase, slik at dei får ei verdig avslutning på livet. Metoden eg har brukt er litteraturstudie, der eg har brukt eksisterande litteratur og drøfta utvalt teori opp mot ei valt problemstilling. Resultatet viser at god symptomlindring, open kommunikasjon med pasient og pårørande og bruk av ESAS-r og LCP (Liverpool Care Pathway) står sentralt for at pasienten skal få ein god og verdig død.no_NO
dc.subjectLCP - Liverpool Care Pathwayno_NO
dc.subjectESAS-rno_NO
dc.subjectkreftno_NO
dc.subjectterminal faseno_NO
dc.subjectsymptomlindringno_NO
dc.titleKreftpasientar i terminal fase – ei verdig avslutning på livetno_NO
dc.title.alternativeCancer patients at terminal phase – a dignified end to lifeno_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.source.pagenumber36 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel