VID:Open er høgskolens fulltekstarkiv for faglige og vitenskapelige arbeider. Dokumenter i VID:Open er også søkbare i det nasjonale arkivet NORA, i Oria og i Google. Innholdet i arkivet kan brukes fritt på den betingelse at forfatter krediteres og full referanse oppgis.

Delarkiv i dette delarkivet

Nye registreringer

Vis flere