Show simple item record

dc.contributor.authorVik, Marianne
dc.date.accessioned2014-12-22T11:45:52Z
dc.date.available2014-12-22T11:45:52Z
dc.date.issued2014-12-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/273324
dc.descriptionBacheloroppgave 2014nb_NO
dc.description.abstractBesvarelsen diskuterer hvordan sykepleieren gjennom sansende tilstedeværelse kan fremme indre trygghet hos den palliative pasienten i sykehus. Det inntas et fenomenologisk perspektiv, hvor kvalitativ faglitteratur og forskning er utgangspunktet for et litteraturstudium. Joyce Travelbee og Kari Martinsen utgjør besvarelsens sykepleieteoretiske grunnlag, og danner henholdsvis ramme og innhold for sykepleierens møte med pasienten. Videre blir det i teoridelen presentert aspekter ved det å være en palliativ pasient, hvordan sykepleieren bør møte slike pasienter og betydningen av tilstedeværelse i møtet. Til sist i teoridelen redegjøres det for hvordan trygget og utrygghet kan forstås som fenomen. En pasientsituasjon fra sykehuspraksis innledes i teoridelen og utdypes gjennom et skildret møte, en episode, i drøftingen. Episoden konkretiserer den faglige forståelsen av møtet med den alvorlig kreftsyke, palliative pasienten. Diskusjonen struktureres etter en modell, hvor sykepleieren representerer en ytre trygghet overfor pasienten. Det legges til grunn en ideell omsorgssituasjon og at pasientens grunntrygghet rokkes ved når lidelse forekommer. Drøftingen tar for det første opp betydningen av sykepleierens personlige mot og evne til å legge til side travelhet. Dette regnes videre som en forutsetning – både for en sansende tilstedeværelse, et faglig skjønn, forståelse og handling. Gjennom sin tilstedeværelse og handling drøftes det hvordan sykepleieren kan anerkjenne og bekrefte pasienten slik at han kan oppleve seg sett. Det kommer frem at sykepleierens sansende tilstedeværelse kan skape et rom hvor pasienten kan finne hvile i å bli sett som et unikt menneske. Dette kan fremme øyeblikk av ro og velbefinnende - en indre, eksistensiell trygghet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectpalliativ omsorgnb_NO
dc.subjectpasient-sykepleier relasjonnb_NO
dc.subjectsansende tilstedeværelsenb_NO
dc.subjectvelbefinnendenb_NO
dc.title«Noen fikk øye på min perle.» Hvordan kan sykepleieren gjennom sansende tilstedeværelse fremme trygghet hos den palliative pasienten i sykehus?nb_NO
dc.title.alternative«Someone spotted my pearl.» How can the nurse enhance well-being in hospital for the palliative patient through an attentive presence?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber37 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge