Show simple item record

dc.contributor.authorLeikvoll, Silje
dc.date.accessioned2014-12-22T10:21:42Z
dc.date.available2014-12-22T10:21:42Z
dc.date.issued2014-12-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/273320
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven handler om sykepleiers møte med unge pårørende til alvorlig syke kreftpasienter, og fokuserer på ungdom som har en alvorlig kreftsyk mor eller far. Når en forelder blir alvorlig syk rammes også familien. Pårørende er da en sårbar gruppe som står overfor usikkerhet, sorg og smerte. Jeg ser det som en styrke at sykepleier er istand til å ivareta pårørende som opplever krise og sorg. Sorg er et vanskelig tema, og kommunikasjon er et viktig redskap for sykepleiere i møte med pårørende. Gjennom god kommunikasjon og støtte kan sykepleier være til hjelp for dem til å mestre den situasjonen de er i. I praksis har jeg opplevd at dette er utfordrende, derfor ønsker jeg å bli bedre rustet som sykepleier til å imøtekomme og ivareta pårørende. Problemstilling: På hvilken måte kan sykepleier ved hjelp av kommunikasjon bidra til at unge pårørende til alvorlig syke kreftpasienter opplever å mestre sorg? Oppgaven er basert på et litteraturstudium, der det er brukt pensumlitteratur, annen faglitteratur, nyere forskning og erfaringsbasert kunnskap. Det presenteres to forskningsartikler og et litteraturstudium som bygger på funn fra 11 enkeltstudier og en oversiktsartikkel. Disse tar opp erfaringer unge pårørende har ved det å ha en mor eller far som er kreftsyk, og hvordan helsepersonell på best mulig måte kan ivareta dem. Oppgaven belyses utifra Joyce Travelbees teori om sykepleiens mellommenneskelig aspekter, med spesielt fokus på menneske – til – menneske – forhold og kommunikasjon, og Aron Antonovskys mestringsteori. I teoridelen vil det også redegjøres for sorg og sorgreaksjoner hos ungdom som pårørende, kommunikasjon med ungdom, ungdom og identitet, samt en kort presentasjon av Johan Cullbergs kriseteori.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectunge pårørendenb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.subjectkrisenb_NO
dc.subjectsyke foreldrenb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectsorgnb_NO
dc.titleSykepleiers møte med unge pårørende til alvorlig syke kreftpasienternb_NO
dc.title.alternativeA nurses encounter with the young relatives of seriously ill cancer patientsnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber34 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge