Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKysnes, Bjarte
dc.date.accessioned2014-12-22T10:16:21Z
dc.date.available2014-12-22T10:16:21Z
dc.date.issued2014-12-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/273318
dc.descriptionBacheloroppgave 2014nb_NO
dc.description.abstractFlere og flere overlever i dag hjerteinfarkt, og behovet for rehabilitering og forebygging av nye infarkt er større. Sykepleier har ansvar for en sykepleiepraksis som fremmer og forebygger sykdom. Det å motivere pasienter til fysisk aktivitet ses på som et helsefremmende tiltak. Problemstillingen lyder følgelig: Hvordan kan sykepleier motivere hjertepasienter til fysisk aktivitet under og etter et rehabiliteringsopphold? Oppgaven er et litteraturstudium som ser nærmere på prinsippene ved hjerterehabilitering, og da spesielt fysisk aktivitet, og motiverende samtale (MI). I MI er grunntanken at sykepleier stimulerer pasienten til positiv endring gjennom å lokke frem og forsterke pasientens egen motivasjon. Sykepleieteoretikerne Benner og Wrubels Omsorgens betydning i sygepleje benyttes som utgangspunkt for å sette oppgaven i et sykepleieperspektiv. Drøftingen tar for seg de 5 synsvinklene teoretikerne har for å fremme og gjenopprette helse og velvære. Det dreier seg da om informasjonsutveksling, gjøre negative følelser om til positive, rehabilitere den kroppslige viten, bearbeide pasientens mening og situasjonens rolle. Det kommer frem av drøftingen at sykepleier må ha et bredt kunnskapsnivå med tanke på å informere pasienten. Videre bør sykepleier styrke pasientens endringsfokuserte uttalelser ved bruk av MI-teknikker som refleksjoner og oppsummeringer. Det er også viktig at sykepleier forstår familiens betydning når det kommer til endring av livsstil. Dette står i motsetning til MI og den individrettede tilnærmingen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjecthjerteinfarktnb_NO
dc.subjectrehabiliteringnb_NO
dc.subjectfysisk aktivitetnb_NO
dc.subjectmotiverende samtale (MI)nb_NO
dc.subjectSykepleierrollenb_NO
dc.titleEn ny sjanse. Hvordan kan sykepleier motivere hjertepasienter til fysisk aktivitet under og etter et rehabiliteringsopphold?nb_NO
dc.title.alternativeA second chance. How can a nurse motivate heart patients to be physically active during and after a rehabilitation programme?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber38 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge