Show simple item record

dc.contributor.authorHesthamar, Elise
dc.date.accessioned2014-12-22T09:41:30Z
dc.date.available2014-12-22T09:41:30Z
dc.date.issued2014-12-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/273308
dc.descriptionBacheloroppgave 2014nb_NO
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg spørsmålet om aktiv dødshjelp fra et sykepleiefaglig perspektiv. Den reflekterer rundt hvordan sykepleiere kan forholde seg til at pasienter ber om aktiv dødshjelp, knyttet opp mot sykepleieteori og allmenn etisk teori. Norge har tatt standpunkt mot aktiv dødshjelp. Det er likevel historier om mennesker som drar til land hvor de lovlig kan få hjelp av helsevesenet til å dø. Til tross for at dette skjer er sykepleiere så godt som fraværende den norske debatten om aktiv dødshjelp. Oppgaven bygger på et litteraturstudium av både forsknings- og faglitteratur. Ved en hermeneutisk gjennomgang av litteraturen søker oppgaven å belyse det etiske fundamentet i sykepleie. Plikt- og konsekvensetikk, de medisinsk-etiske prinsipp, nasjonalt lovverk og yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere utgjør det etiske teorigrunnlaget. Katie Erikssons teori om det lidende mennesket belyser pasientperspektiv og begrepet lidelse. Pasient- og sykepleieperspektiver kommer og til uttrykk gjennom forskningsartikler rettet mot å presentere døende pasienters holdninger til aktiv dødshjelp og sykepleieres rolle i prosessen. Disse teoretiske elementene blir drøftet opp mot hverandre, med innslag av synspunkt fra filosofer, leger og andre samfunnsdebattanter for å sette teorien i ulike perspektiv. Et viktig moment i drøftingen er at vi ikke kjenner de langsiktige konsekvensene av å legalisere aktiv dødshjelp. Oppgaven presenterer både positive og negative synspunkt på samfunnets holdningsendring og plikttenkningens utvikling. Tilslutt kan vi se at et utvilsomt fellestrekket er håp.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectaktiv dødshjelpnb_NO
dc.subjecteutanasinb_NO
dc.subjectlegeassistert selvmordnb_NO
dc.subjectetikknb_NO
dc.subjectlidelsenb_NO
dc.titleHåpets fotskifte – i dødshjelp og sykepleienb_NO
dc.title.alternativeThe change of hope – in euthanasia and nursingnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber39 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge