Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBarstad, Rebekka
dc.date.accessioned2020-09-14T09:31:03Z
dc.date.available2020-09-14T09:31:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677604
dc.descriptionBacheloroppgave 2020en_US
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å gjøre rede for hvordan sykepleier kan ivareta åndelige behov hos hjemmeboende kreftpasienter i palliativ fase. Det å bli rammet av en uhelbredelig kreftsykdom innebærer å forholde seg til en rekke fysiske og psykiske utfordringer som inkluderer åndelige behov. Metoden som er brukt i oppgaven er litteraturstudie, og problemstillingen drøftes i lys av relevant litteratur, kvalitative forskningsartikler og Joyce Travelbee sin sykepleieteori. Funn fra forskningsartiklene viser at sykepleiere mangler tilstrekkelig kunnskap og kompetanse om ivaretakelse av åndelige behov og at det derfor blir nedprioritert. For at kunne ivareta åndelige behov kreves det at sykepleieren etablerer en relasjon med pasienten basert på tillit, har kunnskap og kompetanse om åndelige behov samt gode kommunikasjonsferdigheter, setter av tid til å samtale med pasienten og har evne til å se og la seg berøre i samtale med pasienten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectkreftpasienteren_US
dc.subjectpalliativ faseen_US
dc.subjecthjemmeboendeen_US
dc.subjectåndelige behoven_US
dc.titleIvaretakelse av åndelige behov. Hvordan kan sykepleier ivareta åndelige behov hos hjemmeboende kreftpasienter i palliativ fase?en_US
dc.title.alternativeAttending to the spiritual needsen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber33en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel