Show simple item record

dc.contributor.authorKristensen, Anneline
dc.date.accessioned2020-08-18T07:53:11Z
dc.date.available2020-08-18T07:53:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672719
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har til hensikt å bidra til økt innsikt omkring lederrollen som avdelingssykepleier knyttet til verdiarbeid. Jeg har formulert følgende problemstilling som grunnlag for studien: Hvilke refleksjoner gjør avdelingssykepleiere seg rundt verdiarbeid i egen avdeling? Studien tar utgangspunkt i teori og forskning knyttet til avdelingssykepleierens rollefunksjoner og ansvarsområde, ledelse, verdier og verdiarbeid. Tidligere relevant forskning som belyser temaet verdiarbeid er benyttet for å underbygge og synliggjøre relevansen av studiens tema. Det er gjennomført kvalitative intervjuer med seks avdelingssykepleiere på sykehjem og helsehus i Oslo kommune, Sykehjemsetaten. Funnene viser at kjerneverdiene er intakt hos avdelingssykepleierne, men økonomi blir trukket frem som en altoverskyggende verdi i Sykehjemsetaten. Verdien økonomi ligger som en skjult verdi-for-praksis, men foreligger som en åpen verdi-i-praksis. Mulighetene for å jobbe med verdiarbeid i egen avdeling er begrenset, fordi lederrollen som avdelingssykepleier preges av et stort oppgavemangfold i form av administrativt arbeid, flere oppgaver og krav. Fokuset på økonomi, manglende ressurser og tidsaspektet er medvirkende faktorer som fører til at verdiarbeid ikke blir prioritert. Med denne oppgaven retter jeg søkelyset mot avdelingssykepleiere på sykehjem/helsehus og deres refleksjoner knyttet til verdiarbeid i egen avdeling. På bakgrunn av funnene kan det hevdes at tidsaspektet, økonomi og avdelingssykepleierens evne til styring og ledelse preger mulighetene til systematisk verdiarbeid på den enkelte avdeling. Når dette er sagt tyder funnene også på at avdelingssykepleierne ubevisst og usystematisk utfører viktig verdiarbeid.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Osloen_US
dc.subjectverdibasert ledelseen_US
dc.subjectavdelingslederrolleen_US
dc.subjectverdiarbeiden_US
dc.subjectavdelingssykepleiereen_US
dc.titleVerdiarbeid i Sykehjemsetaten. Hvilke refleksjoner gjør avdelingssykepleier seg rundt verdiarbeid i egen avdeling?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber88en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record