Show simple item record

dc.contributor.authorSkugstad, Vibeke Heggedal
dc.date.accessioned2019-10-02T07:52:59Z
dc.date.available2019-10-02T07:52:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619756
dc.description.abstractInnledning Det å bli rammet av sykdom som ikke kan kureres påvirker også familien til den syke. Pårørende er en viktig ressurs for pasienten, og kreftssykepleier må derfor se de pårørende og deres behov. De pårørende trenger trygghet og forutsigbarhet gjennom kommunikasjon, informasjon, støtte og anerkjennelse, avlastning og ansvarsdeling, veiledning og undervisning. Metode Artikkelen er en litteraturstudie der det er benyttet 4 forskningsartikler, faglitteratur og fagartikler. Søkene er gjort i databasene SveMed+, PubMed og Cinahl. Resultat Det er benyttet fire forskningsartikler i denne litteraturstudien. Artiklene beskriver pårørendes opplevelser og erfaringer med å være omsorgsperson i palliativ fase i hjemmet, og hvilke behov som gjør seg gjeldende. Artiklene viser hvordan kreftsykepleier kan møte disse behovene. Konklusjon Pårørende er en viktig ressurs for pasienter i palliativ fase, men de settes i en situasjon som stiller store krav til dem som omsorgsgivere. Pårørende har behov for trygghet og forutsigbarhet, bli sett og anerkjent. Kreftsykepleier må ha kompetanse og gode holdninger for å møte pårørendes behov for tillit. Usikkerhet og hjelpesløshet møtes med veiledning og undervisning. God ansvarsfordeling og avlastende tiltak skjer gjennom et støttende nettverk. Det bør fortsatt være fokus på kompetanseheving i alle ledd i kommunehelsetjenesten, og videre forskning bør avdekke behovet for et mer systematisert pårørendearbeid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonova Oslonb_NO
dc.subjecthjemmedødnb_NO
dc.subjectkreftnb_NO
dc.subjectpalliativnb_NO
dc.subjectpårørendenb_NO
dc.titleHvilke behov har pårørende når pasienten ønsker å dø hjemme?nb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.source.pagenumber13nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record