Show simple item record

dc.contributor.authorKorneliussen, Rebecca
dc.date.accessioned2019-09-30T12:23:42Z
dc.date.available2019-09-30T12:23:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619402
dc.descriptionFordypningsoppgave i Kreftsykepleie - 60 studiepoeng. 2019.nb_NO
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse viktige aspekter for at pasienter med alvorlig kreftsykdom, som ønsker å dø hjemme, skal få gjøre dette. Oppgaven vil belyse hva pasient og pårørende trenger i denne fasen, og hva som skal til for å få dette til på en verdig og omsorgsfull måte. Metode: Det blir brukt litteraturstudie som metode. Det er søkt etter aktuell litteratur i ulike databaser, der mest relevant forskning ble funnet i PubMed og Cinahl. I tillegg er det brukt faglitteratur og egne erfaringer for å belyse problemstillingen på best mulig måte. Hovedfunn: Pasienter som ønsker å dø hjemme er avhengig av et godt nettverk rundt seg. Det er ofte avgjørende at pasienten har pårørende som ressurspersoner. Helsepersonell må identifisere de pasientene som ønsker å dø hjemme tidlig i sykdomsforløpet, slik at man på best mulig måte kan tilrettelegge for hjemmedød. Viktige verktøy i denne prosessen er Advanced Care Planning, individuell plan, og utvikling av et pasienttilpasset forløp for bedre samhandling på tvers av tjenestenivå. Konklusjon: Utvikling av pasienttilpassede forløp, kanskje med et eget kommunikasjonsforløp, vil være viktig for at pasienter skal få et likt og helhetlig tilbud med bedre samhandling på tvers av tjenestenivå. I dag rapporterer pasient og pårørende om et helsesystem som oppleves som fragmentert, der det er vanskelig å vite hvem man skal forholde seg til, og der pårørende tar på seg for mye ansvar. Forskning viser at bruk av ACP og individuell plan bidrar til mestring for pårørende, noe som igjen fører til at pasienter har større sannsynlighet for å dø hjemme. Ved å anerkjenne pasient og pårørendes ønsker og behov bidrar vi til at pasienten har større sannsynlighet for en verdig og omsorgsfull død.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectAdvanced Care Planningnb_NO
dc.subjectACPnb_NO
dc.subjectindividuell plannb_NO
dc.subjecthjemmedødnb_NO
dc.titleÅ skape orden i et kaos. Hvordan kan pasienter med alvorlig kreftsykdom oppleve god omsorg og en verdig død i hjemmet?nb_NO
dc.title.alternativeTo create order in a chaos. How can patients with severe cancer experience good care and die with dignity in their own home?nb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.source.pagenumber31nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record