Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMagnussen, Stine Sundt
dc.date.accessioned2019-09-11T13:23:42Z
dc.date.available2019-09-11T13:23:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2616401
dc.description.abstractProblemstilling: Hvilke forutsetninger bør ligge til grunn for å styrke sykepleiernes vurderinger av behovet for smertelindring hos opioidavhengige pasienter? Metode: Oppgaven er et litteraturstudium, noe som vil si at man anvender en systematisk gjennomgang av aktuell forskningslitteratur og teori, og deretter drøfter problemstillingen i lys av funnene i den aktuelle forskningen og teorien. Teori: I teoridelen i oppgaven presenteres aktuell litteratur på fagområdet. Dette inkluderer emner som rusavhengighet, smerter og smertebehandling av opioidavhengige pasienter, rettighets- og lovverk som angår praksisen på området, og Joyce Travelbee sin sykepleierteori; menneske-til-menneske-forhold. Drøfting: Hvilke forutsetninger som bør ligge til grunn for å styrke sykepleiernes vurderinger av behovet for smertelindring hos opioidavhengige pasienter blir drøftet i lys av aktuelle forskningsfunn og relevant teori. Konklusjon: De viktigste forutsetningene for å styrke sykepleiers vurderinger av behovet for smertelindring hos opioidavhengige pasienter er tredelt. Kompetansen være høy, og i tråd med aktuell forskning. Sykepleier må evne å danne en tillitsfull relasjon i behandlingen. Og sykepleier må kjenne aktuelt rettighets- og lovverk på området, for å sikre en faglig og etisk forsvarlig praksis.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonova Oslonb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectsmertelindringnb_NO
dc.subjectopioidavhengighetnb_NO
dc.titleSmertelindring av opioidavhengige pasienter: Hvilke forutsetninger bør ligge til grunn for å styrke sykepleiernes vurderinger av behovet for smertelindring hos opioidavhengige pasienter?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel