Show simple item record

dc.contributor.authorDaniloff, Andrea Brude
dc.date.accessioned2019-09-11T13:10:14Z
dc.date.available2019-09-11T13:10:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2616393
dc.description.abstractHensikt: Amputasjon av ein ekstremitet er eit livsforvandlande inngrep og fantomsmerter er ein vanleg konsekvens. Denne bacheloroppgåva er eit forsøk på å svare på følgjande problemstilling: ”Korleis kan sjukepleiarar fremje meistring hjå pasientar som opplever fantomsmerter etter amputasjon?” Metode: For å undersøke problemstillinga er det gjort ein litteraturstudie og anvendte forskingsartiklar er funne i databasane Cinahl og PubMed. Resultat: Funna viser at medisinske behandlingsmetodar generelt gir dårleg effekt mot fantomsmerter, medan spegelterapi har vist seg å både lindre smertene og fremje meistring. I tillegg kan personar med fantomsmerter ha nytte av problemfokusert og tilnærma meistringsstrategi. Mange opplever gode relasjonar og sosial støtte som viktig for å handtere den nye situasjonen og smertene. Drøfting: Det er viktig at sjukepleiarar informerer pasienten om meistringsstrategiane samt støttar vedkommande til hensiktsmessige endringar som fremjer meistring. Konklusjon: Sjukepleiarar spelar ei sentral rolle i pasienten sin meistringsprosess gjennom ein god relasjon, informasjon og helsefremjande arbeid.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonova Oslonb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectamputasjonnb_NO
dc.subjectfantomsmerternb_NO
dc.subjectspeilterapinb_NO
dc.titleSjukepleie til pasientar som har amputert: Korleis kan sjukepleiarar fremje meistring hjå pasientar som opplever fantomsmerter etter amputasjon?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record