Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHope, Marlene
dc.date.accessioned2018-10-05T09:58:33Z
dc.date.available2018-10-05T09:58:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2566626
dc.descriptionBacheloroppgave 2018nb_NO
dc.description.abstractDet sees en økning av barn som gjennomgår seksuelle overgrep. Flere av disse utvikler PTSD. Tidlig intervensjon og behandling til disse barna er nødvendig da de er i en utviklingsprosess og dermed svært sårbare. Denne oppgaven tar for seg hvordan sykepleier kan møte barna, primært ved å bruke kommunikasjon som verktøy for å oppnå tillit. Å strekke ut en hånd blir forklart som en metafor der sykepleier tilbyr å hjelpe barnet. Oppgaven er en litteraturstudie som tar i bruk relevant litteratur og forskning innenfor feltet, samt erfaringsbasert kunnskap. Problemstillingen blir besvart i lys av en humanvitenskapelig tilnærming. Den tar også for seg sykepleieteoretiker Joycee Travelbee og hennes teori om menneske-til-menneske-forhold. For å belyse normal utvikling hos barn blir Erik H. Erikson sin utviklingsteori lagt fram. I oppgaven blir det forklart hvorfor tillit er så viktig for disse barna. Videre blir det skrevet om nødvendigheten av å bygge en relasjon som det første man gjør, og hvordan. Oppgaven tar også for seg kommunikasjon, og eksempler på gode verktøy som er hensiktsmessige å bruke til disse barnanb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectPTSDnb_NO
dc.subjecttraumenb_NO
dc.subjectseksuelle overgrepnb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjecttillitnb_NO
dc.titleÅ strekke ut en håndnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel