Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHolmås, Inga
dc.date.accessioned2018-10-05T08:50:21Z
dc.date.available2018-10-05T08:50:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2566602
dc.descriptionBacheloroppgave 2018nb_NO
dc.description.abstractOppgaven belyser hvordan pasienters rett til informasjon kan være et etisk dilemma for sykepleier og inneholder to problemstillinger: 1) Hvordan kan informasjon til en pasient i utredningsfasen være et etisk dilemma for sykepleier på sengepost, og hvordan kan hun løse det? og 2) Hvordan kunne det etiske dilemmaet sykepleier stilles ovenfor vært forebygget? Oppgaven er basert på litteratursøk og tar utgangspunkt i relevant fag- og forskningslitteratur. Artiklene er funnet gjennom databasene Cinahl og SveMed +, og manuelle søk. Det eksisterer ingen enkle løsninger for problemstillingene fordi ulike verdier er under press. Som en følge av dette er det viktig å identifisere og kartlegge de etiske dilemmaene, samt ha gode beslutningsmodeller. Dette kan styrke vurderingsgrunnlag og bevissthet rundt kliniske beslutninger. Sykepleiere bør ha reflekterte begrunnelser for handlingene sine. Bevissthet rundt institusjonenes organisering, relasjoner, økt kunnskap om kommunikasjon og pasienters rettigheter, er eksempler på områder som kan påvirker forekomst av etiske dilemma.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectetisk dilemmanb_NO
dc.subjectjussnb_NO
dc.subjectprofesjonsetikknb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectrelasjonernb_NO
dc.subjectutredningsfasenb_NO
dc.titlePasienters rett til informasjon i en utredningsfasenb_NO
dc.title.alternativeHvordan kan informasjonsformidling til pasient under utredning på sengepost være et etisk dilemma for sykepleier?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber51 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel