Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSchmidt, Carina
dc.date.accessioned2018-10-05T08:37:48Z
dc.date.available2018-10-05T08:37:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2566595
dc.descriptionBacheloroppgave 2018nb_NO
dc.description.abstractPasienter med rusmiddelavhengighet blir stigmatisert i samfunnet, også i somatisk sykepleie på sykehus. Tre forskningsspørsmål reises; 1.Vil stigmatisering redusere verdighet i pasient-sykepleie forholdet? 2. Fører stigmatiseringen til dårligere pleie/omsorg av disse pasientene i en somatisk avdeling? 3. Hvilke strategier kan redusere stigmatisering og øke verdigheten i pasient-sykepleie forholdet? Metodisk tilnærming er triangulering av funn fra litteratursøk, Joyce Travelbees teori om mellommenneskelige forhold i sykepleie og hermeneutisk tolkning av erfaringer fra en pasientkasuistikk. Studier og egen erfaring viser at stigmatisering utfordrer pasient-sykepleie relasjonen. Lite litteratur adresserte konsekvenser av sykepleierens negative holdninger, men holdningene synes å krenke pasientens verdighet. Å avvise egne negative fordommer, bevisstgjøres egne stigmatiserende holdninger og se pasienten som individ, kan fremme verdigheten. Sykepleiere må være oppmerksomme på hvordan de ser på rusavhengighet, valg av ord som brukes i omtalen av pasientene, og hvilke kriterier pasientens verdighet dømmes etter. Å etablere tillit er viktig, selv om det er tidkrevende.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectverdighetnb_NO
dc.subjectstigmatiseringnb_NO
dc.subjectrusmiddelbruknb_NO
dc.subjectmellommenneskelige forholdnb_NO
dc.titleEn rettferdig sykepleie.nb_NO
dc.title.alternativeVerdighet i møtet mellom sykepleie og pasienter med rusmiddelavhengighetnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber43 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel