Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHeggdal, Berit
dc.date.accessioned2018-09-11T11:36:02Z
dc.date.available2018-09-11T11:36:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2562030
dc.descriptionFordypningsoppgave i Kreftsykepleie - 60 studiepoeng. 2018.nb_NO
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å belyse hvilke psykososiale utfordringer ungdom med en kreftsyk forelder står ovenfor, og hvilke behov de har. Målet er å finne ut hva ungdommen selv mener kan være til hjelp for å oppleve mestring. Problemstillingen er som følger: «Hvilke psykososiale utfordringer møter ungdom med en kreftsyk forelder, og hva mener ungdommen selv kan bidra til mestring?» Metode: For å finne relevant forskning innen temaet ble det søkt i ulike databaser innen helsefag, blant annet Cinahl, Pubmed og PsycINFO. Ulike søkeord i ulike kombinasjoner ble brukt. Utvalgt forskning, faglitteratur og egne erfaringer fra sykepleieryrket er tatt i bruk for å belyse problemstillingen. Hovedfunn: Forskning viser at ungdom med en kreftsyk forelder møter mange psykososiale utfordringer i perioden etter at forelderen er blitt diagnostisert med kreft. Utfordringene består blant annet av angst, depresjon, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer og sosial isolering. Ungdommen har mange behov i denne perioden. Behovene ungdommen rapporterer som viktigst er et nært forhold til den kreftsyke forelderen, en mer åpen kommunikasjon i familien, grundig informasjon om forelderens kreftsykdom, forståelse fra venner, å snakke med et helsepersonell, tid til fritidsaktiviteter, samt å snakke med en person i lignende situasjon. Konklusjon: Ungdommene som opplevde at behovene de hadde ble dekt, rapporterte om en bedre hverdag. De opplevde mindre stress og de hadde høyere livskvalitet. Forhåpentligvis vil dette bidra til opplevelse av mestring hos ungdommen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkreftpasienternb_NO
dc.subjectkreftsyk foreldernb_NO
dc.subjectpsykososiale utfordringernb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.subjectungdommernb_NO
dc.titleUngdom som pårørende - når mor eller far har kreftnb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.source.pagenumber37 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel