Show simple item record

dc.contributor.authorBlaker, Ingeborg
dc.date.accessioned2018-08-22T12:29:42Z
dc.date.available2018-08-22T12:29:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2558879
dc.description.abstractOppgaven omhandler barneverntjenesten som sosialfaglig arena og tar utgangspunkt i problemstillingen: Hvilke utfordringer kan gjennomføring av barnesamtaler i barneverntjenestens undersøkelser medføre? Oppgaven er besvart ved hjelp av litteraturstudie som metode og søker å belyse teoretiske aspekter knyttet til barnevernets mandat, undersøkelsesfase og tjenestens faglige prinsipper. I tillegg presenteres juridiske og strukturelle rammer knytte til krav om brukermedvirkning, og momenter knyttet til forståelse av barnets potensial som reell brukermedvirker. Videre presenterer oppgaven relevant samtalemetodikk i undersøkelsesfasen. Oppgaven drøfter deretter utfordrende momenter i lys av relevant litteratur. Det redegjøres for at barnets rolle som informant i barnevernsundersøkelser kan være krevende å balansere mot reell brukermedvirkning. Videre problematiseres foresattes rett til partsinnsyn i barnevernssaker og begrensninger i vern av barnet som varsler av bekymringsfulle forhold. Oppgaven adresserer også momenter som asymmetri og makt i samtaler med barn og i hvilken grad barn er i stand til å forstå rekkevidden av samtalesituasjoner i barnevernsarbeidet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslonb_NO
dc.subjectsosialt arbeidnb_NO
dc.subjectbarnesamtalernb_NO
dc.subjectbarnevernnb_NO
dc.subjectasymmetrinb_NO
dc.subjectmaktnb_NO
dc.subjectbrukermedvirkningnb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.titleHvilke utfordringer kan gjennomføring av barnesamtaler i barneverntjenestens undersøkelser medføre?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record