Show simple item record

dc.contributor.authorØverbye, Marte Klementsen
dc.date.accessioned2018-08-17T13:19:56Z
dc.date.available2018-08-17T13:19:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2558424
dc.description.abstractProblemstillingen i oppgaven er «Hvordan kan sykepleier, ved hjelp av kommunikasjon, ivareta åndelige og eksistensielle behov hos kreftpasienter i den palliative fasen?» Metoden er litterær oppgave. Jeg har benyttet meg av pensumlitteratur, selvvalgt pensum og relevante forskningsartikler. Erfaringer fra praksisperioder og jobbsituasjoner er beskrevet. Åtte forskningsartikler ble funnet. Artiklene omhandler kommunikasjon om åndelig og eksistensielle behov, sykepleiers og pasientens refleksjoner og erfaringer med disse behovene. Joyce Travelbee’s interaksjonsteori og teori om kommunikasjon er brukt i oppgaven. Oppgaven drøftes ut i fra funn gjort i forskning og pensumlitteratur. Det blir drøftet tillitsfulle relasjoner, sykepleiers møte med pasientens åndelige og eksistensielle behov og utfordringer i kommunikasjonen. I konklusjonen kom det fram at åndelige og eksistensielle behov angår de fleste kreftpasienter i palliativ fase. Viktige faktorer i kommunikasjonen er å bygge tillitsfulle relasjoner ved å lytte aktivt, være tilgjengelig, åpen og bekreftende. Et kollegialt fellesskap, trening og grupperefleksjoner er nødvendig for sykepleier.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslonb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectåndelige behovnb_NO
dc.subjecteksistensielle behovnb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectkreftpasienternb_NO
dc.subjectpalliativ fasenb_NO
dc.titleIvaretakelse av åndelige og eksistensielle behovnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber36nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record