Show simple item record

dc.contributor.authorSørlie, Aleksander Ville Solem
dc.date.accessioned2018-08-17T12:36:44Z
dc.date.available2018-08-17T12:36:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2558420
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er sykepleieres helsehjelp til sexarbeidere. Problemstillingen som diskuteres er hvordan straffeloven § 315 (hallikparagrafen) og § 316 (sexkjøpsloven) påvirker sykepleieres muligheter for å kunne yte god hjelp til denne gruppen. Oppgaven er en litteraturstudie. I oppgavens teoretiske del gjør jeg rede for hovedfunn fra forskningen på sexarbeidere og deres helseutfordringer, helsebegrepet, sykepleieres møte med sexarbeidere og straffelovens bestemmelser. I drøftningsdelen undersøker jeg hvordan håndhevingen av bestemmelsene i straffeloven kan bidra til å skape usikre boforhold sexarbeidere, svekke deres forhandlingssituasjon, hindre kondombruk, øke stigma og gjøre det vanskeligere for sexarbeidere å søke helsehjelp. Jeg undersøker deretter hvordan sykepleiere kan yte god helsehjelp til sexarbeidere gitt disse barrierene ved å understreke egen taushetsplikt, informere om alternativer til kondomer og skjerme pasienter fra eksponering i venterom, i tillegg til at det er viktig at sykepleiere er bevisst egne holdninger og profesjonelle forpliktelser. I konklusjonen sammenfatter jeg hovedfunnene i oppgaven og peker til behov for videre forskning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslonb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectsexarbeiderenb_NO
dc.subjecthelsehjelpnb_NO
dc.subjecthelseutfordringernb_NO
dc.subjectstigmanb_NO
dc.subjectstraffelovennb_NO
dc.subjectprostituertenb_NO
dc.subjectHIV
dc.subjectvold
dc.titleHvordan kan sykepleiere yte god helsehjelp til sexarbeidere? Helsehjelp i lys av straffeloven § 315 (hallikparagrafen) og § 316 (sexkjøpsloven)nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record