Show simple item record

dc.contributor.authorAasen, Ellisiv Solheim
dc.date.accessioned2018-08-17T11:37:31Z
dc.date.available2018-08-17T11:37:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2558406
dc.description.abstractTema: Kols, angst og dyspné Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å redusere kolspasientens opplevelse av angst grunnet dyspné? Metode: I denne bacheloroppgaven er det benyttet litteraturstudie som metode. Det er brukt både selvvalgt- og pensumlitteratur, samt fag- og forskningsartikler. Det vil også komme frem egne erfaringer. Drøfting: Drøftingen vil fokusere på hvordan sykepleier kan hjelpe pasienten å redusere angst gjennom kunnskap, trygghet, relasjon og omgivelser. Tilnærmingsmåter og tiltak blir drøftet med litteratur og forskning som baserer seg både fra et pasient– og sykepleieperspektiv. Travelbees menneske-til-menneske forhold, og Kari Martinsens omsorgsteori vil suppleres til dette. Egne erfaringer og tanker vil også trekkes inn underveis. Konklusjon/oppsummering: Det fremkommer i oppgaven at det ikke er noe fasit svar på hva som reduserer angst. Likevel kan sykepleier gjennom kunnskap, relasjon og gode omgivelser ha et godt utgangspunkt for å fremme trygghet og tillit hos pasienten, noe som igjen kan redusere deres angst.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslonb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectkolsnb_NO
dc.subjectangstnb_NO
dc.subjectdyspnénb_NO
dc.subjectkolspasienternb_NO
dc.titleKols og angst. Hvordan kan sykepleier bidra til å redusere kolspasientens opplevelse av angst grunnet dyspné?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record