Show simple item record

dc.contributor.authorNærheim, Signe L.
dc.date.accessioned2018-06-27T14:06:38Z
dc.date.available2018-06-27T14:06:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503409
dc.descriptionFordypningsoppgave i akuttmedisinsk sykepleie - 60 studiepoeng. 2018nb_NO
dc.description.abstractHensikt: Å finne ut hvilke av kriteriene SIRS og qSOFA som best egner seg til å identifisere utviklingen av sepsis hos voksen pasient, i prehospiatal tjeneste. Metode: Litteraturstudie med avanserte søk i SveMed+, Cinahl og Pubmed. For en riktig utvelgelse av databaser ble S-pyramiden benyttet. Det ble gjennomført åpne søk i Google Scholar i tillegg til søk i referanselister. Resultat: Fem studier ble utvalgt. Tre hovedkategorier knyttet til bruk av SIRS og qSOFA, og sammenlikning av disse i- og utenfor sykehus ble identifisert. To kategorier knyttet til identifisering og behandling av alvorlig sepsis ble også inkludert. Konklusjon: Sepsispasienter er en tidskritisk pasientgruppe og tidlig identifisering er vesentlig for å forhindre utviklingen av sepsis hos voksen pasient prehospitalt. Det er fortsatt noe usikkerhet rundt bruken av qSOFA, og det vektlegges at klinsik skjønn er viktig. Studien kommer frem til at mer forskning og praksis om hvilke av kriteriene som egner seg best er nødvendig.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsepsisnb_NO
dc.subjectalvorlig sepsisnb_NO
dc.subjectSIRSnb_NO
dc.subjectqSOFAnb_NO
dc.subjecttidlig identifiseringnb_NO
dc.subjectvoksnenb_NO
dc.titleBruk av SIRS og qSOFA i prehospital tjeneste: Hvilke av kriteriene SIRS og qSOFA egner seg til å identifisere utviklingen av sepsis hos voksen pasient prehospitalt?nb_NO
dc.title.alternativeThe use of SIRS and qSOFA in the prehospital chain of care: Which one of the two criteria SIRS and qSOFA are suitable to identify the development of sepsis in adult pasients in the prehospital chain of care?nb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.source.pagenumber36 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record